Изпълнени проекти

ТЕЦ 2

Експедиция на кубове

2024 г

Монди Стамболийски ЕАД

модернизация на съществуваща вакуум изпарителна станция

2024 г

Бенковски

Възложен: месец, 2024г

 

Изпълнен: месец, година, срок в дни

Девня Цимент

Възложен: месец, 2024г

 

Изпълнен: месец, година, срок в дни

Аурубис 

Възложен: месец, 2023 г

 

Изпълнен: месец, година, срок в дни

СолвейСоди

Възложен: месец, 2023 г.

 

Изпълнен: месец, 2023 г., срок в дни

ТЕЦ  2

ЕКО 1

Възложен: 2023 г.

Изпълнен: 2023 г.

МОНДИ

Възложен: месец, 2023г

 

Изпълнен: месец, година, срок в дни

ТЕЦ Варна

Възложен: 2019 – 2020 г

Изпълнен: 2019 – 2020 г

Аурубис

Възложен: 2017г

Изпълнен: 2017 г

error: Content is protected !!