Български  | English    


 
  Добре дошли!


"Петко Петков - 24" ЕООД е основана през 1992 година със съдебно решение № 282 на Старозагорски окръжен съд /правоприемник на фирмата е “Петко Петков – 24” ЕООД гр.Ст.Загора със съдебно решение № 3209/2001 г. Започва да функционира през март 1993 година и е специализирана в ремонта на Котелно оборудване – нагревни повърхности, тръбопроводи, ППС, въртящи механизми, работни колела и др.

 

Фирмата е основана през 1992 година със съдебно решение № 282 на Старозагорски окръжен съд /правоприемник на фирмата е “Петко Петков – 24” ЕООД Раднево със съдебно решение № 3209/2001 г. Започва да функционира през март 1993 година и е специализирана в ремонта на Котелно оборудване – нагревни повърхности, тръбопроводи, ППС, въртящи механизми, работни колела и др.

Същата притежава разрешително № СТ001 от 26.01.2006 година от Регионален отдел “Държавна агенция за метрология и технически надзор” гр. Ст.Загора за ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на: Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане – І–ІV кат., тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV кат., газови съоръжения и инсталации на природен газ и газ “пропан–бутан”, повдигателни съоръжения и ацетиленови уредби. Притежава и разрешително № 0028/01.10.2002 година от регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” гр. Ст.Загора за монтиране, ремонт и аварийно обслужване на асансьори.
, .

По време на съществуването си фирмата активно участва при извършване на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на ППС, Нагревни повърхности, ЕКО І и ІІ степен, Тръбопроводи високо и ниско налягане, Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за МВ, винтове за ШШО и др. оборудване. ”Петко Петков– 24”ЕООД, град Раднево разполага с ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения.

”Петко Петков– 24” ЕООД, град Стара Загора разполага с ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения.Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат опит. Извършването на ремонтите е с високо качество отговарящо на техническите условия и заводски норми.

Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат опит. Извършването на ремонтите е с високо качество отговарящо на техническите условия и заводски норми. Фирмата първа разработи технологията за смяна на ширми на Котли П– 62, технология за ремонт на ВЕ в съчетание с ремонта на серпентини при заводски условия. Тя разработи и технологията за подмяна на кубове за ИВП на Котли ПК– 38, подмяна на 21 бр. кубове І ст. на КА– 9 в ТЕЦ ”Марица изток 2”, а също така и подмяна на ОГ за котли П– 62 – блоков монтаж.

Фирмата има опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Ел.филтри, ППС, ХШО, Пещна камера, Конвективни шахти, ИВП, подмяна кубове на ИВП, ремонт на РК за МВ, винтове за ШШО и други.