История

Фирмата е основана и ориентирана на Българския пазар през 1992 година. По време на съществуването си фирмата активно участва при извършване  на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на Прахо-Приготвящи Системи, Нагревни повърхности, Тръбопроводи и съдове високо и ниско налягане, Ремонт и Монтаж Електрофилтри Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за Мелещи Вентилатори, винтове за Хидро и Шлако Отделяне, Монтаж на тежко машинно и минно оборудване и др. Производствената дейност на компанията стартира в малки мащаби през 1999 година и е концентрирана в изработката на индустриални тръбопроводи, метални конструкции, съдове под налягане, части за тежката машинна промишленост и ТЕЦ. ”Петко Петков– 24” ООД,     гр. Раднево разполага с база за Производство на метални конструкции, въздуховоди, заготовка на тръбопроводи и тежки машинни резервни части, намираща се в град Раднево.

База

Контакти

гр. Раднево, ул. Тачо Даскалов №5

office@petkopetkov24.com

petkov49@abv.bg

0417/ 8 22 42

Локация на основния офис

Изпълнени проекти

error: Content is protected !!