За нас

Фирмата е основана през 1992 година със съдебно решение № 282 на Старозагорски окръжен съд /правоприемник на фирмата е Петко Антонов Петков Раднево със съдебно решение № 3209/2001 г. Започва да функционира през март 1993 година и през 2020 г. фирмата се наследява от двамата сина и дъщерята на основателя инж. Петко Петков и се приеменува на “Петко Петков – 24” ООД като ръководните функции се поемат от синовете:
Ахил Петков Антонов е с висше икономическо образование (Глобален бизнес и мениджмънт ) придобито от Великобритания и
инж. Лъчезар Петков Антонов с висше обрование (Машинен инженер получено от Технически университет габрово).

Основна дейност

Изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, производство на резервни части и ремонт, поддръжка, рехабилитация и преустройство на енергетично оборудване, изпълнение на всички видове строително монтажни работи

„Петко Петков – 24“ ООД е специализирана в ремонта на котелно оборудване, което включва нагревни повърхности, тръбопроводи, прахо-приготвящи системи, изнесен възухоподгревател, електрофилтър, въртящи механизми и др. спомагателни съоръжения в Топло Електрически Централи (ТЕЦ):

ТЕЦ „Ей и ЕС-3С – Марица Изток 1“ ЕООД

ТЕЦ „Марица Изток 2“ 

ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3“

„Брикел“ ЕАД

ТЕЦ Варна ЕАД

ТЕЦ Русе

ТЕЦ Пловдов

ТЕЦ Димитровград 

ТЕЦ София

Лукойл Нефтохим Бургас

През последните години фирмата  разширява дейността си във много други външни обекти различни Топло Електрически Централи (ТЕЦ). 

Главно участие в изграждането на машинно оборудване и ментални конструкции на следните обекти: изграждане на газоочистваща инсталация за производство на сярна киселина в завод Аурубис АД гр. Пирдоп, изграждане на изцяло нов завод за първична преработка на златна руда в град Крумовград възложител Дънди Прешъс Металс АД България., изграждане на нов електрофилтър към шамотна пещ, възложител Каолин АД – част от Кварцверке Груп.

Фирмата също участва в основния ремонт на секцията от Лукойл Нефтохим за производство на гориво (секция 310), участие в рихабилитационни работи в завода за производство на цимент в град Девня..

Персонал

Персоналът на „Петко Петков – 24“ ООД   достига около 170 човека, като работните позиции включват (инженери, технически ръководители, бригадири, оксиженисти, заварчици, мотокаристи, кранисти, снабдители, шофьори и административен състав).