ЗА НАС

Фирмата е основана и ориентирана на Българския пазар през 1992 година. Производствената дейност на компанията стартира в малки мащаби през 1999 година и е концентрирана в изработката на индустриални тръбопроводи, метални конструкции, съдове под налягане, части за тежката машинна промишленост и ТЕЦ. ”Петко Петков– 24” ООД, гр. Раднево разполага с база за Производство на метални конструкции, въздуховоди, заготовка на тръбопроводи и тежки машинни резервни части, намираща се в град Раднево. През годините нашите специалисти са натрупали опит и влагат много отговорност към детайлите при производството.

  “ПЕТКО ПЕТКОВ – 24“ притежава разрешително № СТ163 от 02.08.2017 година от “Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” гр. София за ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на: Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане – І–ІV кат., тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV кат., газови съоръжения и инсталации за природен газ и газ “пропан–бутан”, повдигателни съоръжения.

По време на съществуването си фирмата активно участва при извършване  на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на Прахоприготвящи Системи, Нагревни повърхности, Тръбопроводи и съдове високо и ниско налягане, Ремонт и Монтаж Електрофилтри Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за Мелещи Вентилатори, винтове за Хидро и Шлако Отделяне, Монтаж на тежко машинно и минно оборудване и др.

  ”ПЕТКО ПЕТКОВ– 24”ООД, град Раднево разполага с ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения. Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат опит. Извършването на ремонтите е с високо качество, отговарящо на техническите условия, заводски норми и безопасни условия на труд.

Основна дейност

Изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, производство на резервни части и ремонт, поддръжка, рехабилитация и преустройство на енергетично оборудване, изпълнение на всички видове строително-монтажни работи

„Петко Петков – 24“ ООД е специализирана в ремонта на котелно оборудване, което включва нагревни повърхности, тръбопроводи, прахо-приготвящи системи, изнесен възухоподгревател, електрофилтър, въртящи механизми и др. спомагателни съоръжения в Топлоeлектрически Централи (ТЕЦ):

ТЕЦ „Ей и ЕС-3С – Марица Изток 1“ ЕООД

ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД

ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3“ АД

„Брикел“ ЕАД

ТЕЦ Варна ЕАД

ТЕЦ Русе

ТЕЦ Пловдив

ТЕЦ Димитровград 

ТЕЦ София

Лукойл Нефтохим Бургас

През последните години фирмата  разширява дейността си в много други външни обекти и различни Топлоелектрически Централи (ТЕЦ). 

Главно участие в изграждането на машинно оборудване и метални конструкции на следните обекти: изграждане на газоочистваща инсталация за производство на сярна киселина в  Аурубис АД гр. Пирдоп, изграждане на изцяло нов завод за първична преработка на златна руда в град Крумовград възложител Дънди Прешъс Металс АД България, изграждане на нов електрофилтър към шамотна пещ, възложител Каолин ЕАД – част от Кварцверке Груп.

Фирмата също участва в основния ремонт на секцията от Лукойл Нефтохим за производство на гориво (секция 310), участие в рехабилитационни работи в завода за производство на цимент в Девня Цимент АД.

Персонал

Персоналът на „Петко Петков – 24“ ООД   достига около 170 човека, като работните позиции включват: инженери, технически ръководители, бригадири, оксиженисти, заварчици, мотокаристи, кранисти, снабдители, шофьори и административен състав.

.