ЗА НАС

Фирмата е основана и ориентирана на Българския пазар през 1992 година. Производствената дейност на компанията стартира в малки мащаби през 1999 година и е концентрирана в изработката на индустриални тръбопроводи, метални конструкции, съдове под налягане, части за тежката машинна промишленост и ТЕЦ. ”Петко Петков– 24” ООД, гр. Раднево разполага с база за Производство на метални конструкции, въздуховоди, заготовка на тръбопроводи и тежки машинни резервни части, намираща се в град Раднево. През годините нашите специалисти са натрупали опит и влагат много отговорност към детайлите при производството.

  “ПЕТКО ПЕТКОВ – 24“ притежава разрешително № СТ163 от 02.08.2017 година от “Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” гр. София за ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на: Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане – І–ІV кат., тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV кат., газови съоръжения и инсталации за природен газ и газ “пропан–бутан”, повдигателни съоръжения.

По време на съществуването си фирмата активно участва при извършване  на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на Прахоприготвящи Системи, Нагревни повърхности, Тръбопроводи и съдове високо и ниско налягане, Ремонт и Монтаж Електрофилтри Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за Мелещи Вентилатори, винтове за Хидро и Шлако Отделяне, Монтаж на тежко машинно и минно оборудване и др.

  ”ПЕТКО ПЕТКОВ– 24”ООД, град Раднево разполага с ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения. Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат опит. Извършването на ремонтите е с високо качество, отговарящо на техническите условия, заводски норми и безопасни условия на труд.

Основна дейност

Изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, производство на резервни части и ремонт, поддръжка, рехабилитация и преустройство на енергетично оборудване, изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

„Петко Петков – 24“ ООД е специализирана в ремонта на котелно оборудване, което включва нагревни повърхности, тръбопроводи, прахо-приготвящи системи, изнесен възухоподгревател, електрофилтър, въртящи механизми и др. спомагателни съоръжения в Топлоeлектрически Централи (ТЕЦ):

През последните години фирмата  разширява дейността си в много други външни обекти и различни Топлоелектрически Централи (ТЕЦ). 

Главно участие в изграждането на машинно оборудване и метални конструкции на следните обекти: изграждане на газоочистваща инсталация за производство на сярна киселина в  Аурубис АД гр. Пирдоп, изграждане на изцяло нов завод за първична преработка на златна руда в град Крумовград възложител Дънди Прешъс Металс АД България, изграждане на нов електрофилтър към шамотна пещ, възложител Каолин ЕАД – част от Кварцверке Груп.

Фирмата също участва в основния ремонт на секцията от Лукойл Нефтохим за производство на гориво (секция 310), участие в рехабилитационни работи в завода за производство на цимент в Девня Цимент АД.

Персонал

Персонасът на „Петко Петков -24“ ООД достига около 170 човека, като работните позиции включат: интенери, технически ръководители, бригадири, оксиженисти, заварчици, мотокаристи, кранисти, снабдители, шофьори и административен състав.

Партньори

error: Content is protected !!