Възможности

Фирмата първа разработва технологии за извършване ремонтни операции при подмяната на тежко машинно оборудване и съоръжения. С гордост може да твърдим, че дейно сме разработили следните технологии:

– Технология за смяна на ширми на Котли П– 62,

-Технология за ремонт на Воден Економайзер в съчетание с ремонта на серпентини при заводски условия.

-Разработка на технологията за подмяна на кубове за Изнесен Въздухо-Подгревател на Котли ПК– 38, при подмяната на 21 бр. кубове І ст. на КА– 9 в ТЕЦ ”Марица изток 2”

-Технология за подмяна на Основни Горелки чрез блоков монтаж за котли П– 62.

Монтаж и ремонт на енергетично оборудване. Монтаж на машинно оборудване. Производство и монтаж на тръбопроводи високо и ниско налягане. Изпълнение на строително-монтажни работи. Производство на метални конструкции, резервни части за енергетично оборудване.