Възможности

Фирмата има опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Ел.филтри, ППС, ХШО, Пещна камера, Конвективни шахти, ИВП, подмяна кубове на ИВП, ремонт на РК за МВ, винтове за ШШО и други.

Материална база

Фирма ”Петко Петков– 24” ООД гр. Раднево има създадена добра материално-техническа база, която позволява да обхваща всички обекти, на които се извършва ремонт, както и за металните конструкции и производството на резервни части енергетичното оборудване . Намираша се в град Раднево ул. Васил Левски

Строително-монтажни работи

Фирмата е регистрирана чрез централния професионален регистър на строителя в „ Камарата на строителите в България“ за изпълнение на строежи в следните области:

 • Удостоверение № INV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.
 • Удостоверение № II NV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.
 • Удостоверение № III NV 003373 Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.
 • Удостоверение № IV NV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.
 • Удостоверение № V NV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

Инструментариум

Фирмата разполага с богат инструмент от:

 • заваровъчни апарати за ЕЗРД процес Kemppi, Lincoln, fronius,
 • ръчно газо-кислородно рязане,
 • термообработваща машина,
 • ръчни металорежищи машини,
 • такалажни присособления (тресчотки, ръчна лебедка, лебедки – 400 КГ. До 15 тона, телфери – 200 до 15 тона).
 • крайцовъщи машини Ф25 до Ф800.
 • тръбоогъващи машини – Ф25 до Ф150.
 • мотоповдигащи машини до 5 тона,
 • автокран – 16 тона,
 • транспортна техника до 10 тона
 • подвижни работни платформи до 17 метра