Възможности

Фирмата има опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Електрофилтри,  Прахоприготвящи системи,  Хидрошлакоотделяне, Пещна камера, Конвективни шахти, Изнесен въздухоподгрeвател, Подмяна кубове  на  изнесен въздухоподгрeвател, Ремонт на работни колела за мелещи вентилатори, Винтове за  шненов шлакоотделител и други.

Материална база

Фирма ”Петко Петков– 24” ООД гр. Раднево има създадена добра материално-техническа база, която позволява да обхваща всички обекти, на които се извършва ремонт, както и за металните конструкции и производството на резервни части за енергетично оборудване, намираща се в град Раднево ул. Васил Левски.

Строително-монтажни работи

Фирмата е регистрирана чрез централния професионален регистър на строителя в „ Камарата на строителите в България“ за изпълнение на строежи в следните области:

Удостоверение № INV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.

Удостоверение № IINV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.

Удостоверение № IIINV 003373  Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.

Удостоверение № IVNV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.

Удостоверение № VNV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

  • Удостоверение № INV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.
  • Удостоверение № II NV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.
  • Удостоверение № III NV 003373 Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.
  • Удостоверение № IV NV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.
  • Удостоверение № V NV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

Инструментариум

Фирмата разполага с богат набор от:

Заваровъчни апарати за РЕДЗ процес 111 и 141 – Kemppi, Lincoln, Fronius,

Комплекти за ръчно газо-кислородно рязане,

Машини за ръчно плазмено рязане.

Машина за заводски и обектови термообработки,

Всички видове ръчни металорежищи машини,

Ръчни такалажни  присособления – тресчотки, ръчни лебедки, лебедки – 400 кг. до 20 тона.

Въжени и верижни телфери – 200 кг. до 15 т.

Машини за подготовка на краища на тръби

за заварка от Ф25 до Ф800,

Тръбоогъващи машини – Ф25 до Ф150,

Дигитални и опрични нивелири

Мобилини машини за боядиване

Пълен набор от динамометрични ключове