Сертификати

Нашите сертификати са гаранция за качеството на изпълнение на услугите и продуктите предоставени от „Петко Петков – 24“ ООД