Сертификати

Нашите сертификати са гаранция за качеството на изпълнение на услугите и продуктите предоставени от „Петко Петков 24“ООД